<Áp dụng khi máy đã vào được màn hình Desktop và vẫn chưa dính MDM. Nó sẽ tắt thông báo yêu cầu cài đặt MDM trên máy, nếu máy đã cài MDM rồi, thì phải cài lại HĐH trước.) Đây là cách rút gọn đơn giản nhất có thể :

 • Bước 1. Tắt máy, ấn và giữ nút Nguồn khoảng 10s, chọn Option, máy sẽ vào Recovery Mode.

 • Bước 2. Nhập mật khẩu User nếu được yêu cầu, trên thanh công cụ, mở Terminal

 • Bước 3. Gõ theo thứ tự các lệnh :
 • csrutil disable
  csrutil authenticated-root disable
  Nhập Pass Admin nếu được yêu cầu.
  Reboot


 • Bước 4. Trong màn hình chính, mở Terminal

 • Cách tắt thông báo MDM
 • Bước 5. Gõ theo thứ tự các lệnh :
 • sudo -s
  cd ../../etc
  echo "0.0.0.0 albert.apple.com" >> hosts
  echo "0.0.0.0 iprofiles.apple.com" >> hosts
  echo "0.0.0.0 mdmenrollment.apple.com" >> hosts
  echo "0.0.0.0 deviceenrollment.apple.com" >> hosts
  echo "0.0.0.0 gdmf.apple.com" >> hosts


 • Bước 6. Reboot máy

 • Bước 7. Vào lại Terminal, gõ các lệnh sau để kiểm tra :
 • profiles status -type enrollment
  (Enrolled via DEP: No
  MDM enrollment: No) là OK

  Cách tắt thông báo MDM

  sudo profiles show -type enrollment
  (Lệnh này nếu còn MDM sẽ hiện ra, và liệt kê những quyền mà bên phía Đăng ký có thể can thiệp trên máy, nếu báo một vài dòng ERROR, thì máy đã OK, không còn liên kết được với Server MDM để nhận lệnh.)

 • Bước 8. Khởi động lại vào Recovery, mở Terminal, chạy dòng lệnh :
 • csrutil authenticated-root enable

TRƯỜNG HỢP MÁY BẮT BUỘC PHẢI CÀI MDM TỪ BƯỚC ACTIVE MÁY, KHÔNG BỎ QUA ĐƯỢC ĐỂ VÀO BÊN TRONG MÀN HÌNH DESKTOP

Dùng một mạng wifi độc lập để kết nối với Mac trong bước cài đặt HĐH bằng USB, đến khoảng 90%, tắt modem wifi đó đi, sẽ bỏ qua được bước đăng nhập MDM khi active.